Naše cíle

Optimal «Core Technology» provider.

Skupina SYM TEQ Group je spravovaná vlastníky. Vlastnictví sleduje strategii konstantního růstu v vybraných specializovaných trzích s elektronikou, přičemž ty jednotlivé obchodní jednotky mají nejvyšší možnou podnikatelskou autonomii.

Jako skupina nabízíme symbiózu nejnovějších hardwarových a softwarových technologií pro účely interakce a komunikace lidí se systémy v různých aplikačních oblastech a pro různá průmyslová odvětví.

Cílem skupiny SYM TEQ Group je dodat správnou technologii v právou chvíli za nejlepší možnou hodnotu pro zákazníka. Tohle tvoří základ naší budoucnosti.

Vize

Stáváme se významným účastníkem trhu ve středoevropské oblasti, seznamujeme lidi s progresivními technologiemi abychom je zároveň znatelně a dlouhodobě podpořili v jejich profesionální práci.

Účelem implementace nejnovějších technologií je umožnění užitečných produktů a řešení v profesionálním a průmyslovém prostředí.

Pokrok

Jsme iniciativní. Záleží nám na tom, co skutečně přináší diferenciaci a úspěch, co dává smysl v dlouhodobém horizontu. Naším úkolem je sladit nejnovější a budoucí možnosti dodavatelů s požadavky a potřebami našich zákazníků a smysluplně kombinovat osvědčené s novými.

Zákazníci

Naši zákazníci by měli být vždy překvapeni kvalitou a integritou našich produktů a služeb. Největším přínosem pro zákazníky jsou naše nejnovější poznatky spolu s mnohaletými zkušenostmi s implementací, což vede k nákladově optimalizovaným řešením s vysokou kvalitou. S polupráce s námi by měla být tak jednoduchá a nekomplikovaná, jako bychom byli součástí organizace zákazníka.

Tým

Zajímavé a rozmanité úkoly, stejně jako dobré pracovní prostředí, to přitahuje výkoné, dynamické a optimistické kolegy. Náš tým se skládá ze zkušených a mladších odborníků, s mentalitou podnikatelů, kteří mají rozsáhlé znalosti teorie a praxe a spolupracují jako interdisciplinární tým. Naše společnost chce týmu zajistit bezpečná pracovní místa ve střednědobém a dlouhodobém horizontu a chce v budoucnu být i nadále atraktivním zaměstnavatelem.

Dodavatele

Pozorujeme technologický vývoj z hlediska užitečnosti a použitelnosti v průmyslovém prostředí. Prozkoumavame nové produkty našich dodavatelů a chceme tím podpořit vývojáře na straně zákazníka, aby mohli skutečně využít nejslibnější technologické řešení. Jako spolehlivý, přátelský, silný a fokusovaný tým chceme navázovat a udržovat dlouhodobé vztahy s dodavateli na všech funkčních úrovních a vést je k velkému úspěchu ve střední Evropě.

Jistota

Jsme projektově orientovaná společnost. Důvěryhodnost a konzistentnost prokazujeme spolehlivosti jak v včasné a kompletní orientaci, tak i v srozumitelnosti našich nabídek a otevřené komunikaci.